Jednotky

Pěchota

Pěchota tvoří základ každé lehké armády. Hlavní výhodou pěchoty, je že se dá rychle produkovat ve velkém množství. Další její výhodou je, že biologická technologie snižuje její spotřebu uranu, což u přesunu velkých armád je znát.

Dále má pěchota 15% šanci na krytí. To znamená, že po zásahu je 15% šance, na nulové škody. To umožňuje pěchotě daleko déle vytrvat na bojišti a dělá z ní velmi vhodné jednoty pro podporu drahých vozidel a tanknů.
Pro se velké bitvi neobejdou bez podpory pěchoty. Dále je díky krytí pěchota vhodná do obrany (prodlužuje bitvu - nepřítel musí poslat více jednotek).

Vozidla

Vozidla jsou ideální na přepadové akce, díky své rychlosti a vlastnostem (bonusům). Také je použijete v malých a středních bitvách. Vozidla mají největší bonusy, takže jejich správné zapojení do armády může vyhrát bitvu.

Tanky

Tanky jsou pomalé a mají velkou spotřebu, ale mají největší útok a pancíř. Svou úlohu mají především ve velkých strategických bitvách.
I v malém počtu jsou schopny udělat paseku v nepřátelských liniích.
. Tanky jsou nejlepší jednotky na dobývání a těžkou obranu. Naopak se vůbec nehodí na loupení nebo podpory.

Letadla

Letadla jsou nejrychlejší jednotky, ale také s největší spotřebou. Svou úlohu mají především v přepadových akcích, nebo v misích, kde se hraje o čas (např. podpora obrany).
Spotřeba je ale jejich největší nevýhoda. Je prakticky nemožné operovat trvale s velkou armádou letadel (neuživíte ji).

Dobij svet, postav superzbrane a vybuduj impérium.
Komplexní strategická webová hra s mnoha herními prvky.
Mnou vytvorená (fan projekt) Free-to-play a Free-to-win hra.
Žádné premium funkce ani reklamy. Pouze pro zábavu z hraní.

Conquearth